Registre electrònic
Hora:  
 

Sol·licitud d?informació accesible, comunicació o queixa

Sol·licitud d?informació accesible, comunicació o queixa relativa al compliment del RD 1112/2018.


Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Documentació que cal aportar

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
- Document de representació (en cas que el sol·licitant siga una persona diferent a l'interessat).
<< Tornar